Đối với giáo dục mầm non công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ là mục tiêu nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu và tách rời với chương trình giáo dục mầm non. Chính vì vậy để công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả cao, điều không thể thiếu đó là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường.
Sự chăm sóc và chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ, cân đối sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của trẻ.
Tổ chức ăn bán trú trong trường mầm non, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, trường phải có khu vực sơ chế riêng và khu bếp nấu riêng đảm bảo theo quy trình bếp ăn một chiều.
Nhân viên nhà bếp thường xuyên được học tập cách chế biến và bồi dưỡng về tiêu chuẩn, quy định tiếp nhận thực phẩm, phối hợp với bộ phận y tế, thanh tra trường học thường xuyên kiểm tra nguồn thực phẩm nhập vào đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng.

Thực hiện nghiêm túc quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn hàng ngày để đảm bảo tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, thay đổi thực đơn nấu ăn cho trẻ đảm bảo an toàn đủ chất dinh dưỡng, ngon miệng.
Xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng, thực hiện công tác bán trú đảm bảo theo đúng quy định, công khai thực đơn hàng tuần, tháng đáp ứng nhu cầu đông đảo các bậc cha mẹ và phù hợp với điều kiện của của địa phương, nhà trường.
Tổ chức bán trú đảm bảo an toàn tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ, an toàn tính mạng, tai nạn thương tích đối với trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên. Giáo viên thực hiện theo đúng lịch sinh hoạt một ngày của trẻ giờ nào việc nấy đưa trẻ vào nề nếp, như rửa ray bằng xà phòng, trước khi ăn cô thường xuyên giới thiệu tên các món ăn và những chất dinh dưỡng giúp trẻ nhận biết thực đơn trong mỗi bữa ăn , điều đó càng tạo thêm cho trẻ tinh thần ăn uống được thoải mái hơn.