• Thạch Tha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01654323563
 • Lê Thị Trúc Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Lê Thị Trà Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972102388
  • Email:
   letragiang85@gmail.com
 • Danh Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Trần Kim Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Thạch Thị Đal
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0974156830
  • Email:
   thachthidal1993@gmail.com
 • Nguyễn Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989460483
 • Nguyễn Thị Bích Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0766833334
  • Email:
   nguyenthibichnhungst@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 15
Tháng trước : 1.875