CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2022

smiley Vui lòng tải file tại đây Công khai dự toán 6 tháng năm 2022_0001.pdf