Ngày 29/09/2018 Trường mầm non Thị Trấn Châu Thành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2018 -2019. Chương trình hội nghị gồm có:

1. Chào cờ

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu đại biểu

Cô: Trần Kim Em hiệu trưởng nhà trường

Cô: Lê Thị Hồng Dung phó hiệu trưởng nhà trường

Cô: Nguyễn Thị Linh chủ tịch công đoàn trường

Cùng tất cả CB-GV-CNV nhà trường

4.Nội dung

Cô Trần Kim Em báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị CB công - viên chức năm học 2017 -2018 và trình bày phương hướng nhiệm vụ, các tiêu chuẩn thi đua năm học 2018 -2019

cô Nguyễn Thị Linh báo cáo tổng kết công đoàn năm học 2017 -2018 và thông qua phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 -2019, các quy chế làm việc, quy chế dân chủ năm học 2018 - 2019

Thảo luận

Giải lao

Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân

Bầu ban thanh tra nhân dân

Cô Lâm Thị Chánh thông qua Nghị quyết hội nghị

Biểu quyết

Sau đây là một số hình ành: