Sáng ngày 29/11/2018, tại Trường mầm non thị trấn Châu Thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đã tổ chức Hội thi “Bé với An toàn giao thông”. Với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”, hội thi là sân chơi bổ ích, góp phần tạo sự gắn kết giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong việc giáo dục, từng bước rèn luyện ý thức chấp hành và tuân thủ Luật giao thông cho các bé, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong bậc học Mầm non trên địa bàn huyện.

Sau đây là hình ảnh một số buổi lễ: