Ngày 28/8/2020 tại hội trường ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, sau đây là hình ảnh tại hội nghị.

 

                                         Cô Sơn Ngọc Diễm Lan đạt giải II 

                                         Cô Danh Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Anh, Đặng Thị Thanh, Trịnh Hồng Gấm đạt giải khuyến khích