Tầm nhìn

Trường chúng tôi sẽ ưu tiên tập trung vào việc phát triển phẩm chất đạo đức của trẻ, năng lực trí tuệ và tính nhân văn trong sinh họat cộng đồng trên nền tảng giá trị bản sắc văn hóa dân tộc và  nét đẹp văn hóa trên thế giới. Trường  phấn đấu trở thành những trường hàng đầu trong địa bàn quận và thành phố. 

Sứ mệnh

Trường đảm bảo cung cấp chất lượng giảng dạy,  chăm sóc nuôi dưởng và phương pháp học thực tiễn thông qua ứng dụng để từng trẻ và tập thể lớp phát huy hết tiềm năng của mỗi trẻ ở góc độ cá nhân và tinh thần hợp tác, chia sẽ trong công việc và  trong sinh họat tập thể. Trường luôn nổ lực đáp ứng nhu cầu từng bé trong học tập và sinh họat để các bé luôn là bé khỏa – bé ngoan và xây dựng nền tảng  cho trẻ trở thành những chuyên gia trong tương lai để phát huy giá trị cá nhân, xã hội và khả năng tự học. Đặc biệt giúp trẻ thích ứng với nhu cầu đa dạng hóa của xã hội.